Onze activiteiten

In de loop der jaren hebben onze activiteiten zich fors uitgebreid. Beoordelen of aan eisen wordt voldaan (certificeren), dat is een van de dingen die wij doen. We zijn aangesloten bij het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, onze onderzoekers vallen onder accreditatiesystemen die zorgen voor onderhoud van kennis en ervaring. We leveren onze bijdragen aan de invoering van de Europese standaard voor kwaliteitsmanagers in Nederland.

Visie op kwaliteitsmanagement

"De effecten van de veranderingen in de samenleving op zorg en welzijn vragen om fundamenteel andere oplossingen: andere vormen van organiseren, nieuw leiderschap, delen en samenwerken, kwaliteit realiseren vanuit een veranderend perspectief. Dit geldt ook voor het organiseren van kwaliteit en oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken."

Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd en lid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Uitgaande van de bewezen waarden, internationaal erkende kwaliteitsprincipes en competenties, met minder regels en een grotere herkenbaarheid bij de gebruiker.

Deze visie, en kijk op kwaliteit, is één op één gelinkt aan het gedachtegoed en de onderzoeksmethoden van de Expertgroep Kwalitijd.