Wij ontwikkelen, implementeren en onderhouden sinds 1990 werk-, bedrijfsvoerings- en management-systemen ten behoeve van aanbieders van zorg. Deze producten worden onder de naam E3 Systeem® op de markt gebracht.

Daarnaast bieden we onderdak aan de Expertgroep Kwalitijd.

In de loop der jaren hebben onze activiteiten zich fors uitgebreid. Beoordelen of aan eisen wordt voldaan (certificeren), dat is een van de dingen die wij doen. We zijn aangesloten bij het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, onze onderzoekers vallen onder accreditatiesystemen die zorgen voor onderhoud van kennis en ervaring. We leveren onze bijdragen aan de invoering van de Europese standaard voor kwaliteitsmanagers in Nederland.

Onze auditoren zijn getraind om onder de verantwoordelijkheid van Certiked een certificerend onderzoek uit te voeren.
Ook wanneer u om uw moverende redenen geen gebruik wilt maken van een onderzoek onder toezicht van de Raad voor Accreditatie zetten wij beoordelaars in die wel aan die eisen van vakmanschap en integriteit voldoen. Gedragscodes en integriteitsregels hanteren we voor al onze activiteiten.

We blijven in gesprek met organisaties, professionals, vakgenoten en klanten o.a. via onze sleutelsessies en expertmeetings. We doen onderzoek en tevredenheidsmetingen.